Woonuitbreidingsgebied Wareslage

04 April 2022

Woonuitbreidingsgebied Wareslage

Het zal dus van het grootste belang zijn dat Groen Waasmunster, de actiegroep en de vele tegenstanders, blijven ijveren voor een definitieve omzetting naar bijvoorbeeld duurzame landbouwgrond of bosgebied.

Reeds in 2018 werden er plannen gemaakt om het gebied Wareslage, ingetekend als woonuitbreidingsgebied, aan te snijden (tot 250 woningen!). Dit ondanks het feit dat er in Waasmunster nog een overschot is aan onbebouwde goedgekeurde bouwkavels. Groen Waasmunster heeft zich van meet af aan verzet tegen deze nutteloze grondverspilling (zie het Groen verkiezingsprogramma van september 2018). Om meerdere redenen: het is een drastische vermindering van de beschikbare open ruimte in de gemeente, veroorzaakt nog meer verharding, werkt wateroverlast in de hand, veroorzaakt een verkeersinfarct in de Stationsstraat en Hoogstraat en veroorzaakt nogmaals een groot verlies aan natuur in de gemeente.

Op 20 februari 2019 had er een projectvoorstelling plaats voor een volle zaal van Hoogendonck. Dat resulteerde in een massaal protest van de aanwezigen en mondde uit in de oprichting ‘Waasmunster NATUURlijk vzw, een actiegroep die binnen de kortste keren meer dan 400 mensen achter zich kon scharen. De CD&V/NVA meerderheid had daar blijkbaar geen oog voor: op een commissievergadering op 17 december 2019 verklaarde Burgemeester Bauwens onomwonden dat, zodra de projectontwikkelaar een vergunning zou aanvragen, het college die ook zou toestaan. Intussen verhoogde de druk van de bevolking, zowel als van de Vlaamse overheid: er moet een einde komen aan de wildgroei van ongebreidelde grondverharding. Steeds weer stelde Groen Waasmunster aan het college moeilijke vragen over het behoud van de open ruimte.

Uit een bericht in de pers (HLN en Het Nieuwsblad) van 25 maart blijkt dat het college mogelijks het licht heeft gezien: “Gemeente hakt knoop door: geen vergunning voor aansnijden woonuitbreiding Wareslage” zo klinkt het. Er komt dus momenteel geen verkaveling. Correcter, 'het project staat onder een koepel'. Dat kan zonder dat de gemeente een schadevergoeding moet betalen en uiterlijk tot 2040. Goed om weten is dat die 'koepel' op gelijk welk moment kan weggenomen worden.

Het zal dus van het grootste belang zijn dat Groen Waasmunster, de actiegroep en de vele tegenstanders, blijven ijveren voor een definitieve omzetting naar bijvoorbeeld duurzame landbouwgrond of bosgebied. In het geval van omzetting naar bos zal de gemeente 75% van een mogelijke schadevergoeding kunnen terugvorderen van de Vlaamse overheid. Hier ontstaat een prachtige gelegenheid om een diverse natuurontwikkeling te realiseren.

Laten we daar dan maar voor blijven ijveren. Alert blijven dus, de aanhouder wint!