Menselijker

18 December 2017

Menselijker

Het groene Waasmunster is een thuis om jaloers op te zijn. Maar wat ons écht uniek maakt, zijn de warme mensen.

  • Sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen zijn voor Groen enorm belangrijk. We sluiten niemand uit. Mensen die uit andere culturen komen, respecteren en verwelkomen we in onze gemeenschap.
  • Kinderen uit kansarme gezinnen krijgen extra steun via begeleiding van huiswerk. Hun ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding. Culturele en jeugdactiviteiten worden toegankelijk. Voor tieners komt er een beter aanbod op het vlak van vrije tijd.
  • De dorpskernen laten herleven door een bloeiende lokale handel. Kinderen en senioren krijgen meer groene ruimte.