Waasmunster treedt toe tot de Statiegeldalliantie

07 Oktober 2020

Waasmunster treedt toe tot de Statiegeldalliantie

Groen Waasmunster vraagt dat het bestuur toetreedt tot de Statiegeldalliantie om zwerfvuil doeltreffender aan te pakken.

In februari 2018 geleden vroeg ons toenmalige Groenraadslid Miejeanne Van Herreweghe de toetreding tot de Statiegeldalliantie aan om zwerfvuil tegen te gaan. Het college weigerde echter. Daarom maakte Groen er een agendapunt van dat op de gemeenteraad van 26 april werd behandeld en uitvoerig door Miejeanne werd beargumenteerd. Op het moment dat zij aan het woord kwam ontvouwde het publiek spandoeken waarop in grote letters te lezen stond “Ja aan statiegeld”. Daarna volgde de stemming: 10 ja-stemmen van de minderheid tegen 11 onthoudingen bij de meerderheid. Waasmunster sloot zich dus aan bij de Statiegeldalliantie waar zich bedrijven, lokale overheden, organisaties en iedere andere organisatie verenigen die zwerfafval zat is.